STiP.pl
STiP.pl
ul. Inwalidzka 11
41-506 Chorzów
STiP.pl
zawartość koszyka (pusty)

INFORMACJA

Jako Konsument (towar nabywasz w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową), zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powiadom nas o swojej decyzji przesyłając do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru w formie elektronicznej na adres zwroty@stip.pl lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

STiP.pl
ul. Inwalidzka 11
41-506 Chorzów

z dopiskiem: "Zwrot"

FORMULARZ

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz pobrać w tym miejscu: POBIERZ FORMULARZ

ZWROT

Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy mają Państwo obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Zwracany towar należy przekazać do Punktu Odbioru (jeśli odbiór zamówienia miał miejsce właśnie w Punkcie Odbioru) lub odesłać na adres magazynu (jeśli zamówienie dostarczone było pocztą/kurierem/InPost): 

STiP.pl
ul. Inwalidzka 11
41-506 Chorzów

z dopiskiem: "Zwrot"

dołączając dowód zakupu oraz wypełnione oświadczenie odstąpienia od umowy.

UWAGI

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą lub kurierem, Konsument również ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, po uprzednim oszacowaniu przez nas tych kosztów z uwzględnieniem użycia ewentualnego transportu specjalistycznego. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży towaru, poniesiemy bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy pod warunkiem zamówienia przez Konsumenta kuriera po uprzednim uzgodnieniu tego ze sklepem internetowym STiP.pl, ustaleniu firmy kurierskiej i numeru klienta.

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych. Tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.