STiP.pl
STiP.pl
ul. Inwalidzka 11
41-506 Chorzów
STiP.pl
zawartość koszyka (pusty)

GWARANCJA PRODUCENTA

STiP.pl nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancji udzielają producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski w przypadku dołączenia do danego towaru karty gwarancyjnej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są zatem określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Jest to bardzo szybki tryb reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie uzyskać sprawny towar. Żeby zrealizować uprawnienia z gwarancji, nie jest konieczne zgłaszanie reklamacji niesprawnego towaru za pośrednictwem sklepu internetowego STiP.pl

RĘKOJMA ZA WADY

W przypadku stwierdzenia wad w towarach sprzedanych na podstawie umów zawartych od dnia 25.12.2014 r., konsumentom przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. Reklamacja w tym trybie skierowana jest do sklepu internetowego STiP.pl jako sprzedawcy. Szczegółowe zasady reklamacji z tytułu rękojmi za wady reguluje Kodeks Cywilny.

REKLAMACJA

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sklep internetowy STiP.pl  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sklep internetowy STiP.pl albo STiP.pl nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Klient może, zamiast zaproponowanego przez sklep internetowy STiP.pl  usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sklep internetowy STiP.pl  . Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

Jeśli stwierdzą Państwo wadę ukrytą, uszkodzenie, lub niezgodność towaru z zamówieniem, prosimy nie odsyłać od razu towaru. Wpierw prosimy o kontakt i możliwie dokładne opisanie problemu; jeśli to możliwe wysłanie nam fotografii. Na podstawie Państwa informacji możemy szybciej rozpatrzyć reklamację oraz uniknąć zbędnego ponoszenia kosztów wysyłki towaru.

Dział Reklamacji STiP.pl chętnie udzieli Państwu pomocy w kwestii reklamowania zakupionego towaru. W celu ułatwienia Państwu procedury reklamacyjnej prosimy o skorzystanie z przygotowanego formularza. Wypełniony formularz reklamacyjny wyślij pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@stip.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i rozpatrzeniu wniosku, Dział Reklamacji STiP.pl skontaktuje się z Państwem w celu przekazania dalszych instrukcji.

W przypadku, gdy nie zechcą Państwo skorzystać z formularza reklamacyjnego mogą Państwo złożyć reklamację w inny sposób. Niezbędny jest do tego reklamowany towar, zgłoszenie w formie pisemnej oraz dowód zakupu towaru w sklepie internetowym STiP.pl  

Zwracany towar należy przekazać do Punktu Odbioru (jeśli odbiór zamówienia miał miejsce właśnie w Punkcie Odbioru) lub odesłać na adres magazynu (jeśli zamówienie dostarczone było pocztą/ kurierem): 

STiP.pl
ul. Inwalidzka 11
41-506 Chorzów

z dopiskiem: "Reklamacja"

Przed wysyłką prosimy o właściwe spakowanie towaru odpowiednie do rodzaju i gabarytów towaru.

FORMULARZ

Formularz reklamacyjny możesz pobrać w tym miejscu: POBIERZ FORMULARZ

UWAGI

Odbierając przesyłkę z zamówieniem, prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia opakowania sugerujemy rozpakowanie przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenie, czy towar jest nieuszkodzony oraz kompletny. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub niekompletności przesyłki sugerujemy sporządzenie, w obecności kuriera protokołu szkody, co może ułatwić ustalenie przyczyny uszkodzenia towaru lub niekompletności dostawy.